Aktualności

SY CALO – kukurydza od Syngenta – FAO 220 – 230

20.02.2022

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno

  • odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania nr 1 w doświadczeniach CCA COBORU 2019 – 106,2% wzorca
  • silny wczesny wigor
  • bardzo mocny stay green
  • bardzo dobry dry down w końcowej fazie wegetacji

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000-85 000 szt./ha
  • wszystkie typy gleb

 

Negocjuj cenę!

Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży

nasiona@rolnik-kcynia.pl

Zadzwoń teraz!

Tel: 523841940,  693 923 021,    501 736 775

« powrót do aktualności