Aktualności

Kosmo – kukurydza – FAO 230

05.04.2022

Zalety wyróżnia się dużą odpornością na wyleganie łodygowe i korzeniowe, duża odpornością na głownię (na łodygach i kolbach). Charakterystyka Charakteryzuje się ponad 50% udziałem suchej masy kolb w plonie ogólnym suchej masy. Przeznaczony do uprawy na ziarno i kiszonkę na terenie całego kraju. Plonowanie W doświadczeniach rejestrowych COBORU uzyskał plon ogólny suchej masy wyższy od […]

czytaj więcej

Rywal – kukurydza – FAO 210

28.03.2022

Zalety mniejsze od wzorca porażenie kolb przez grzyby z rodzaju Fusarium o 14%, a także mniejsze porażenie głownią guzowatą, zarówno kolb, jak i łodyg rekomendowany do uprawy w najzimniejszych rejonach Polski północnej i północno-wschodniej Charakterystyka Z uwagi na swoją wczesność, polecany także do uprawy na kiszonkę w warunkach opóźnionego terminu, przyspieszonego terminu zbioru (siew ozimin, […]

czytaj więcej

Wiarus – kukurydza – FAO 220

14.03.2022

Zalety Dobra struktura kolby (wysoki udział ziarna) zapewnia uzyskanie wysokiego i o dobrej jakości plonu przy uprawie CCM Charakterystyka Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego. Zalecana obsada Ziarno i CCM 80 000 roślin/ha Kiszonka 105 000 roślin/ha Wymagania glebowe Toleruje słabsze gleby Rejon uprawy Kiszonka Na terenie całego kraju Ziarno i CCM […]

czytaj więcej

SAATEN JANERO – kukurydza – FAO 240

07.03.2022

Wysoki i stabilny plon w różnych warunkach uprawy Mieszaniec znakomicie przystosowujący się do różnych warunków uprawy Średnio-wczesny single-cross (SC) o użytkowości ziarnowej Bardzo wysoki potencjał plonu, potwierdzony wynikami badań z wielu krajów Rośliny typu “compact” o wysokiej zdrowotności Bardzo dobry wigor roślin, Rośliny średnio-wysokie o bardzo dobrej odporności na krzewienie i dobrej odporności na wyleganie […]

czytaj więcej

SY INVICTUS – kukurydza od Syngenta – FAO 230

28.02.2022

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC) Kierunek użytkowania: kiszonka, biogaz, ziarno

czytaj więcej

SY CALO – kukurydza od Syngenta – FAO 220 – 230

20.02.2022

Doskonała w każdym calu FAO 220-230

czytaj więcej

Konkurent – kukurydza – FAO 230 – 240

14.02.2022

Wysokie, dobrze ulistnione rośliny oraz 50% pokrewieństwa genetycznego znanej odmiany Opoka wskazują, że Konkurent może być dobrym wyborem do uprawy na kiszonkę.

czytaj więcej

Skarb – kukurydza – FAO 220

06.02.2022

Zalety uniwersalny charakter do uprawy na ziarno i wysokoenergtyczną kiszonkę bardzo dobry wczesny wigor toleruje wczesne siewy i mniej zasobne stanowiska glebowe dobra odporność na wyleganie i tolerancja na głownię guzowatą rośliny długo zachowują zieloność Charakterystyka Odmiana zarejestrowana w 2012 r. na Słowacji z Katalogu Wspólnotowego (CCA). Plonowanie W doświadczeniach rejestrowych na kiszonkę na Słowacji […]

czytaj więcej

Kosmal – kukurydza – FAO 260

01.02.2022

Zalety odmiana gwarantująca bardzo wysoki plon ogólny suchej masy Charakterystyka Kolejna odmiana rodem z HR Smolice, obok znanych już odmian Vitras i Ułan, która może być uprawiana także z wykorzystaniem do produkcji biogazu. Plonowanie W doświadczeniach PDOiR w 2013 roku w grupie odmian średniopóźnych: 1 miejsce w plonie suchej masy, 2 miejsce w plonie zielonej […]

czytaj więcej

Smolitop – kukurydza – FAO 230

24.01.2022

Zalety bardzo dobra strawność kiszonki potwierdzona w badaniach w 2011 roku w Holandii dobry wigor w początkowym okresie wegetacji i wolniejsze zasychanie w okresie dojrzewania dobra zdrowotność roślin mała podatność na fuzariozę łodyg i głownię guzowatą Plonowanie Plon ziarna powyżej wzorca grupy średnio wczesnej (średnio 110,4 dt/ha w latach 2008-2009). Morfologia i genetyka Typ odmiany: […]

czytaj więcej