Monthly Archives: kwiecień 2022

Kosmo – kukurydza – FAO 230

05.04.2022

Zalety wyróżnia się dużą odpornością na wyleganie łodygowe i korzeniowe, duża odpornością na głownię (na łodygach i kolbach). Charakterystyka Charakteryzuje się ponad 50% udziałem suchej masy kolb w plonie ogólnym suchej masy. Przeznaczony do uprawy na ziarno i kiszonkę na terenie całego kraju. Plonowanie W doświadczeniach rejestrowych COBORU uzyskał plon ogólny suchej masy wyższy od […]

czytaj więcej